Skip to main content

Tja, je kon er op wachten, PSD2 heeft hier al 18 maanden vertraging opgelopen, we praten er voortdurend over en als er niets gebeurt, zal het nog wel even duren en dat zullen de banken wel prima vinden, want het is best een klus om te voldoen aan deze nieuwe Europese regelgeving.

Maar is dat een geldig excuus om intussen een vertraging van anderhalf jaar op te lopen, of is er meer aan de hand? De vraag waarom dit zo lang moet duren is dan ook terecht en dus gaat de Europese commissie op onderzoek uit.

Het is dan ook niet verbazend , dat de Europese commissie een inval doet bij de NVB (Nederlandse Verenging van Banken). Hebben de banken bij de NVB als wolven zitten huilen en samen gespannen om de invoering zo lang mogelijk te vertragen? Want op extra concurrentie en extra werk zitten ze niet te wachten. Daarenboven is er natuurlijk de FinTech die met de invoering van PSD2 (Payment Service Directive 2), een nieuwe regeling voor het betalingsverkeer, meer armslag krijgt en dus een steeds grotere bedreiging voor de gevestigde orde gaat vormen.

Banken weten al geruime tijd dat de invoering per 13 januari 2018 gepland staat en per direct van kracht wordt. De vertraging is intussen al opgelopen tot 18 maanden. Je hoort de banken niet klagen, nee het is moeilijk, moeilijk, dus daar moeten we nog eens goed naar kijken, is hun reaktie.

De grote jongens en de DNB zijn er druk mee, Europees werd het opgepakt. Commissies alom. Ook in Nederland zijn FinTech, de DNB en ook de Betaalvereniging er druk mee. Conferenties worden druk bezocht en de banken, DNB en de Betaalvereniging zijn altijd stevig vertegenwoordigd. Steeds wordt PSD2 netjes uitgelegd en dat het bedoeld is om de concurrentie tussen banken te vergroten.

Mooie conceptuele plaatjes worden getoond, zo zou het kunnen werken, maar daar blijft het bij. Ja, we zitten in allerlei overleg, de Berlingroep bijvoorbeeld, we werken er aan! Duitsland loopt voorop, in UK hebben we het Openbanking project, maar in Nederland blijft het stil.

Het lijkt erop dat de banken hun kaarten tegen de borst houden, want openheid speelt concurrentie in de kaart en zeker ook FinTech die daar dan op kan inspringen. Navraag geeft aan dat ze er defensief en offensief mee bezig zijn, dat zal ook wel moeten, maar deze afwachtende houding leidt dus sowieso tot vertraging en dat vinden ze wel best. Ze beseffen maar al te goed dat op het moment dat je vervolgens tot een standaard komt, je er ook aan moet voldoen. En dat is een klus, die elke bank moet uitvoeren en in de huidige wereld van oude systemen en alle andere veranderingen is dat best een hele opgave, maar wees daar dan duidelijk over, dan weten we waar aan toe zijn.

Duidelijk is dat de concurrentie, FinTech en de bestaande Payment Service Providers, hierdoor benadeeld worden. Het zou een goede zaak zijn als de NVB of DNB een partij aanwijzen om een standaard te ontwikkelen, daar kunnen we dan allemaal gebruik van maken.

Om de vertraging nog even een duw te geven worden de AFM, ACM en AP erbij gehaald en ook de DNB speelt een belangrijke rol om licenties uit te geven. Terecht! Natuurlijk moet er veel geregeld worden, maar dat ontslaat je niet van de plicht om op tijd aan Europese wetgeving te voldoen.

Parallel aan de papierwinkel kunnen techneuten intussen een standaard (API) ontwikkelen. Met het huidige betalingsverkeer is er al ruime ervaring opgedaan om één of enkele standaard API’s te ontwikkelen. Het zit ‘m inderdaad vooral aan de kant van de banken die gegevens moeten opleveren aan de vragende partij.

Blijft natuurlijk de onderliggende vraag hangen: waar zijn de banken bang voor?  Wat gaan klanten doen? Welnu, alle klanten met een enkele betaalrekening en één spaarrekening, die blijven gewoon zitten en dat is de meerderheid. Ze zouden goed in kaart moeten brengen welke klanten belang hebben bij de invoering van PSD2, wat kun je er mee? Alle banken kunnen hetzelfde ermee, dus concurrentiebevorderend? Ik weet het niet, maar het is wel zaak dat je de vraag van buiten om klant- en rekeninggegevens te leveren aan kunt! Eén ding is zeker, als de banken hun dienstverlening hier niet op aanpassen, dan kunnen ze het wel vergeten en nemen de concurrentie en FinTech het over!