Skip to main content

D€, de digitale Euro.

Er wordt al veel over gesproken, een soort crypto maar dan voor de euro. Het zal geen echte bitcoin- worden want de bitcoin is een “munt” met een gelimiteerde unieke uitgave per stuk. Daar kan men een waarde aan toekennen en dan wordt het meer een beleggingsvehicle met ingewikkelde algoritmes om next bitcoin te vinden.

Nee, de digitale euro(D€) is gebaseerd op gedefinieerd op geld (de Euro) die we al hebben. Een crypto zogezegd, die probeert de nadelen van het gewone chartale en girale geld op te heffen zonder de mogelijkheden daarvan te verminderen. Het is een soort geld++.

We weten dat het gewone geld ondergebracht bij een bank gegarandeerd is tot € 100.000,- op basis  van het depositogarantie stelsel. De Crypto oftewel de digitale euro wil dit optrekken tot de volle 100%. Dit doet zij op basis van rechten van de mens om in alle vrijheid van hetgeen je verworven hebt te kunnen genieten tot de volle 100%. Dat is een nobel streven, maar in goede tijden is dat met het gewone geld ook geen probleem. In slechte tijden met inflatie, recessie en een bank run wordt het misschien interessant, maar ook dan valt of staat het met de garantie van echte geld en daar gaan we weer; we vallen terug op het deposito garantiestelsel en schieten we er dus niets mee op.

Crypto ’s vallen onder de garantie van de centrale banken en dus ook de ECB. Het openen van een digitale eurorekening gebeurt dus op centraal niveau, maar deze centrale banken zullen dat delegeren aan de commerciële banken waar wij gewend zijn te bankieren, dat is wel zo gemakkelijk anders krijgen we een crypto bank boven een gewone bank…

Is een bitcoin of crypto de oplossing voor een meer stabiele en gezonde financiële omgeving en dat de problemen van 2008 zich niet kunnen herhalen?  Ik lees in het FD van 31 januari dat volgens dhr. Kleiman van Bitonic dit het geval zou moeten zijn? Kan mij daar niet in vinden. De instabiliteit zoals die in 2008 ontstond had niets met de valuta te maken maar meer met het “ongezond” handelen in hypotheken en verzekeringspakketten, die bleken op lucht gebaseerd te zijn. Op zijn ouderwets gezegd er worden knollen voor citroenen verkocht en als je dat op grote schaal doet dan kan een organisatie als een Lehmann Brothers omvallen en zo gaan er dan een aantal domino stenen om. Hetzelfde dreigde afgelopen weken te ontstaan toen FTX instortte…en waar nog steeds niet alle puin is opgeruimd, want de cryptobeurs van Bitvavo heeft nog een claim van € 280 mln. uitstaan bij Genesis moeder DCG. Hoezo gezond? Even afwachten dus.

Zogezegd je stort geld bij je eigen bank op een gedelegeerde rekening van de nationale bank of ECB. Die zal gekoppeld zijn aan je gewone betaalrekening. Je kunt daarna de D€ gebruiken voor betalingen en ontvangsten vanaf deze digitale rekening. De D€ kun je alleen opnemen via je eigen betaalrekening bij een bank, nu nog beperkt tot de Eurozone, maar kan ook uitgebreid worden naar andere valuta gebieden, die dan wel met de koers van de euro tov eigen valuta te maken krijgen. Dat kan interessant zijn als er koersfluctuaties zijn, maar is eigenlijk net zo als het nu is.

Het grote voordeel van de D€ zou moeten zijn dat je zonder tussenkomst van de bank(en) direct internationale  betalingen/overboekingen  kunt verrichten. Om dit proces te zekeren kan er gebruik worden gemaakt van de blockchain technologie, die ook door de bitcoin wordt gebruikt. Deze technologie legt in een ledger ( een grootboek) de transacties onomkeerbaar vast en manipulatie daarbij is onmogelijk. Moet de D€ dan een crypto currency worden, dat is waarschijnlijk, maar zal zogezegd wel aan de koers van de Euro gekoppeld worden, anders wordt het een beleggingsvehicle, dat lijkt niet wenselijk, maar daar kan de ECB nog over beslissen. Een punt van belang is nog wel de identificatie van de opdrachtgever van de transactie. De DNB eist dat dit mogelijk moet zijn, anders kan het worden gezien als witwassen. Bij de huidige bitcoin en crypto transacties is anonimiteit nog steeds mogelijk, iets wat de ECB dus niet wil.

Voor het betalingsproces zal de D€ als crypto gebruik moeten maken van een digitale wallet van een provider. Hiertoe zijn er meerdere aanbieders. Deze wallet is gekoppeld aan de D€-account van een   (rechts)persoon, die een Eurorekening bij een bank heeft of in het buitenland een vreemde valuta rekening aan een wallet met een D€ account gekoppeld heeft.

Het toestaan dat de conventionele bank overgeslagen kan worden is dus een keuze, waardoor er minder tussenliggende bancaire transacties zullen plaats vinden Het wordt dus snelle en goedkoper.  Als we men z’n allen hier dus gebruik van gaan maken, dan kan het best eens in de cijfers gaan lopen. Wie krijgt daar last van? De providers voor het betalingsverkeer zullen het merken, de banken in mindere mate. Wie draait op voor de kosten? Per transactie? De vraag is wel wie dit betalingsverkeer gaat faciliteren? Dat zullen dan bij voorkeur de banken zijn of gaan hier payments service providers  ook een rol spelen?

De volgende vraag doemt op. Wat is er verder nog als voordeel van een Crypto Euro te zien? Wordt het een soort reserve- of spaarrekening? Denk het niet, tenzij de ECB hogere rentevergoedingen gaat vaststellen. Wordt het een beleggingsvehicle? Het blijft beleggen in Euro’s, krijgen Crypto Euro’s dan meer waarde?  Wellicht verschuift het beleggen in Euro’s meer naar de digitale euro…maar het blijft dan toch een Euro met misschien wat meer zekerheid?

Gaat de centrale bank hier een uitvoerende rol spelen? Denk het niet, het blijft gemakshalve eenvoudig om dit bij een commerciële bank te laten net als nu, wellicht met een aanscherping van de regels. Het gevaar bestaat dat de spaarrekeningen bij onze banken leeg stromen richting de Digitale euro rekening, zogezegd met iets meer zekerheid en mogelijk een hogere vergoeding, maar daar zullen ook kosten tegenover komen te staan.

Wat wel een punt van aandacht al zijn is de controle op de financiële stromen die over landsgrenzen heen zullen ontstaan. In hoeverre is hier een controle op witwassen en btw uitvoerbaar? Dit is iets dan natuurlijk nu ook al speelt, mogelijk wordt het met de digitale euro eenvoudiger om controle uit te oefenen. Dat zou dan een voordeel kunnen zijn richting een gezonder financieel systeem.