Skip to main content

Wat is Personal Finance?

Personal Finance kun je vertalen als Persoonlijke Financiën. Dit omvat alles wat jou op financieel gebied raakt, zowel direct als indirect.

Direct in de zin van geld; wat komt er binnen en  wat gaat er uit. Heeft alles te maken met bankieren, je bankrekening; je inkomsten en uitgaven. Belangrijk is dat je de uitgaven en inkomsten in de gaten houdt. Hierbij komt ook iets kijken als hoe je met je geld omgaat of zou moeten gaan. Uitgeven is leuk maar er moet wel voldoende binnenkomen oftewel op je bankrekening staan. Je moet je geld, je saldo dus beheren of “managen” zoals we dat ook wel noemen. Niet iedereen kan dat of vindt het leuk, maar het is wel nodig, zeker als je merkt dat je meer uitgeeft dan toegestaan is. Dan kun je lelijk in de problemen komen. Rood staan bij de bank is kostbaar en als je het laat sloffen en steeds maar dure aankopen doet, die je niet tijdig kunt betalen of afbetalen via een lening of krediet, dan eindig je in de schuldsanering en moet je uiteindelijk bij de gemeente aankloppen om je uit de ellende te helpen. Dat moet je niet willen.

Kanttekening hierbij is dat voordat je door de gemeente/overheid geholpen wordt je schulden moeten oplopen tot  € 20.000,- of meer, zover moet je het niet laten komen ! Eerder aan de bel trekken is lastig en dat wil je vaak niet doen (schaamte) . Wel zijn er mogelijkheden om begeleiding te vragen. Doen!

Er zijn tegenwoordig diverse instanties en computersystemen (ook apps), die behulpzaam zijn bij het oplossen van financiële problemen, waarbij je dan op een strak budget wordt gezet en zelf een beetje geld krijgt wat je nog mag uitgeven, de rest is voor de vaste lasten en aflossen van schulden.

Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat je in de schulden en schuldsanering terecht komt. Ook wordt er tegenwoordig op scholen elk jaar  voorlichting gegeven  (door de bank bijvoorbeeld) om te leren met geld om te gaan. Hier zijn spelletjes voor en ook digitaal (apps) zijn er mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar Run4MyMoney een “game” die spelenderwijs laat zien hoe je beter je geld kunt uitgeven. Het spel laat dan zien hoe het beter kan.

Conclusie is dat er veel meer gedaan moet worden om kinderen en ook volwassenen te leren “hoe met geld om te gaan”. Geld uitgeven wordt tegenwoordig erg gemakkelijk gemaakt met een bankpasje en veel verkopers letten niet op je portemonnee, dus verleiden ze je maar al te gemakkelijk om een te dure aankoop te doen (telefoon,  kleding, etc..).

Hier en daar zien we wel ontwikkelingen dat bedrijven, banken, financiële instellingen beter gaan letten op jouw financiële draagkracht. We noemen dat ook wel zorgplicht. Bedrijven moeten er voor zorgen dat zaken, business niet mogen leiden tot financiële problemen bij klanten/personen.  Ook praten we steeds meer over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is een verandering gaande maar het zal nog wel een aantal jaren duren voordat alle bedrijven zijn ingespeeld op verantwoordelijkheden, die verder gaan dan alleen maar even een product aan de klant verkopen. Dan begint het pas, zeg maar.

Ook worden we direct geraakt door zaken als aandelen en (crypto)valuta. Ook dit brengt risico’s met zich mee. We horen graag uw mening.

Indirect.

Indirect worden we financieel geraakt door alles wat we bezitten en waar we een schuld op hebben in de vorm van een hypotheek, verzekering, lening, krediet, leasecontract, etc.). Voor al deze zaken moet er meestal maandelijks een bedrag worden betaald (net als de huur voor je woning). Al deze kosten worden vaak automatisch van je bankrekening afgeschreven. Denk ook aan de vaste lasten (gas, water en electra) en de kosten voor levensonderhoud!

Weet u hoeveel er over blijft om uit te geven aan leuke dingen? Budgetbewaking is belangrijk. Er zijn mogelijkeden om hierbij behulpzaam te zijn.

Wij horen graag uw mening.