Rente laag, en nu Ralph?

Best Ralph en andere bankiers. Het doet me pijn of in elk geval verbazen hoe de bankenwereld volhardt in het oude verdienmodel met de rentemarge als basis. Al jaren zien we en ik blijf het niet zeggen hoor, dat de rente laag is en er eigenlijk niet meer toe doet. Rente als basis om geld te verdienen is passé, over en voorbij, en dat blijft nog wel even zo, zeker als de chaos in de wereld nog een aantal jaren doorgaat, de kans daarop is zeer groot. Hoef dat niet toe te lichten.

Natuurlijk is het door de consument wijzen naar de banken gemakkelijk en logisch want daar merken we de gevolgen van het gevoerde beleid, dat vooral tot stand komt door de ECB en de nationale banken, die ook vasthouden aan het oude verdienmodel en de economieën proberen te  beïnvloeden op een manier zoals ze dat al decennia lang gewend zijn, door met de “rente” te schuiven en banken instructies te geven. Daar is de laatste 10 jaar weinig van te recht gekomen, gelukkig maar voor de consument, want die hebben geprofiteerd van de lage rente.  Waarom?

De oorzaak moet vooral gezocht worden in de verdere globalisering, economieën grijpen in elkaar, productie verplaatst zich gemakkelijk naar andere landen, werknemers zijn mobieler dan voorheen en financiering van middelen vindt daar plaats waar het goedkoop is. Je kan hier dus wel aan touwtjes trekken, maar dat heeft dus geen effect als het buiten je eigen land of Europa wordt opgelost of opgevangen.

Tja, dan moet je wat, of gaan de banken zitten afwachten tot het tij keert? Welk tij? Forget it!

Je zult dus wat moeten. We zien dat de consumenten zich wereldwijd steeds meer van de banken afkeren, deels vanwege de lage rente, deels vanwege imagoproblemen, de slechte publiciteit en zeker vanwege het “aanlokkelijk” gemak van  kopen/verkopen via internet, waarbij de financiële afhandeling en financiering meer en meer door de Fintechs en Bigtechs als Amazon, Apple en Google wordt afgehandeld. Intussen hebben ze al banklicenties aangevraagd en mark my words, dat gaat heus wel “lopen”.  Dit betekent dat de banken voor de particuliere consument aan de bak moet en duidelijk moet aangeven, waar zij staat en wat zij te bieden heeft. Dat laatste daar komt het op aan. Banken hebben veel data over hun klanten en daar kunnen ze veel mee en let wel: in het belang van de klant en niet alleen maar voor de bank. Er zijn een aantal voor de hand liggende mogelijkheden, die ik zo kan opsommen.

Moneyou, eigenlijk een gewone internetbank,  krijgt nu ook te maken met de situatie op de financiële markten en doet het, als gevolg daarvan, ineens ook rustiger aan en trekt zich terug uit verschillende Europese Landen, Duitsland blijft over, daar doen ze het relatief goed… Dus internet bankieren dat is prima en dat gaat aardig, maar dat is gezien de lage rente, lage economische groei en lage inflatie, geen vetpot. Dus ook hier iets anders maar wat dan?

Een plan B betekent dus verder integreren in de nieuwe wereld van geldstromen via Big/Fintechs en  nieuwe hulpmiddelen.  Natuurlijk is dat niet eenvoudig binnen het huidige bankenstelsel, maar je ziet dat Big/Fintechs dichterbij komen en over banklicenties beschikken. Dat vraagt dus om toenadering of verschuiving van de banken naar de Big/Fintechs. Als de banken dat niet doen dan blijft er straks alleen een administratieve taak over, beheren van de rekening, maar ze hebben er niets meer over te zeggen. En rente is ook al niet meer interessant, want de Bigtechs vinden wel een andere manier om hun inmiddels trouwe klanten te belonen. Daarnaast maken Big/Fintechs gebruik van onze data, omdat die wel commerciële activiteiten met klantgegevens mogen uitvoeren, want we geven daar  toestemming voor en dan mogen we gratis van de Fintech diensten gebruik maken.

Think about it!

Goed gedaan ABN-AMRO!

Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden, als de bank voor de klant een goede actie uitvoert. Bedoel natuurlijk de actie voor onze minister van Financiën Wopke Hoekstra, die in de bres sprong voor de KLM binnen Air France – KLM.

Zoals we allemaal weten was Frankrijk, om het maar zo te zeggen bezig om de KLM naar haar hand te zetten, waarbij omzet en winst langzaam maar zeker naar de Franse luchthaven verplaatst zou gaan worden, tot dat je de letters KLM kunt ”afgrijzen” en vervolgens weglaten. Afgrijselijk…

Velen met mij, zullen afgelopen decennia wel eens gedacht hebben, marktwerking is goed, maar tot hoever moet je dat laten gaan? Wopke zei het vandaag nog duidelijk in Buitenhof, “We leven in een open economie en we moeten het vooral van onze handel met het buitenland hebben, maar we moeten hierbij onze werkgelegenheid wel in de gaten houden”. Dus als de werkgelegenheid in het geding is mag de overheid best een duwtje in de rug geven. We moeten niet naïef zijn en steeds maar het beste jongetje van de klas willen zijn! Kijk om je heen, alle landen doen het opzichtig of omzichtig.

De Telegraaf stelt in een artikel dat vadertje staat terug is; gelukkig. De uitverkoop is in 1994 begonnen met de privatisering van de KPN, velen volgden. Moet ook nog even denken aan Fokker onze trots in de luchtvaart, verkwanseld, gelukkig hebben we nog een stuk technologie in handen.

Kortom wat te doen? Zeggenschap verkrijgen, dus aandelen kopen van AF-KLM. Onze staatsbank,  ABN-AMRO ging slinks te werk en gebruikte haar kennis en netwerk om klanten over te halen aandelen te verkopen. Dit moest natuurlijk in het geheim gebeuren om de koers niet te laten exploderen. Dat lukte en toen de 12% ineens snel gehaald werd moet de staat dit in het openbaar melden. Men was verrast..uhhh?  Toen een aantal jaren terug deelnames van buitenlandse maatschappijen droogjes telefonisch door de fransen gemeld werd, konden we ook alleen maar verbaasd kijken. Een koekje van eigen deeg dus.

Een sterk staaltje bankieren en prima samenwerking met Financiën, waarvoor lof, in een wereld waar het “ouderwets” bankieren onder druk staat.