Dat is wel erg gemakkelijk Jeroen!

Leuk woordgebruik, maar de bankensector is niet grondig gesaneerd; de regels zijn verscherpt en de bedragen c.q. percentages voor het aanhouden van kapitaal zijn verhoogd. Dat heeft geholpen, maar heeft de banken ook een tijdje verlamd, want kredietverstrekking stagneerde. De banken en de financiële wereld als geheel houden krampachtig vast aan het oude verdienmodel. Goedkoop geld van de ECB, hoge huizenprijzen en het minimaliseren van spaarrente heeft flink geholpen. Klanten blijven wel zitten, want wisselen van bank levert geen voordeel maar roept alleen maar een hoop gedoe op. De banken maken weer dikke winsten en wachten geduldig op het verhogen van de rente door de ECB, dan krijgen de klanten ook weer een beetje rente en de bank nog meer. Hoezo “de klant centraal”?

Het was geen zegen, maar noodzaak om de systeembanken te redden van een ondergang. Dat heeft de regering, en dus de belastingbetaler, goed gedaan. Helaas zitten we nog steeds met de gevolgen van deze ingreep opgescheept en nu met de huidige dreiging van een recessie kan het nog wel even duren. Hier in ons kleine landje zullen we het wel redden met onze systeembanken zoals de ING, ABN-AMRO en Rabo, maar je moet ze wel goed in de gaten houden, want het moet mij toch van het hart dat deze banken (en niet allen deze) nog steeds te vaak negatief in de pers staan. Jammer, want een echte sanering of hervorming van het bankenstelsel zou geholpen hebben. En zoals andere lezers opmerken, het zou een goede eerste stap zijn om de zaken- en investeringsbanken te scheiden van de particulier(spaar)banken en daarbij de systeembank functionaliteit terug te geven aan de DNB.  Als banken zo graag commercieel willen zijn en winsten willen uitkeren aan shareholders, dan moet de rol als systeembank afgezworen worden, dan kunnen ze gewoon failliet gaan of opgekocht worden zonder dat de belastingbetaler moet bij passen. Is dat ingewikkeld, nee, dat moet je gewoon willen en waar een wil is, is een weg.

Tegelijk licht er een gevaar op de loer, want het is niet de FinTech, maar de  Big-Tech of Data-Tech, die langzaam maar zeker stukjes van de particuliere markt afsnoepen. We weten allemaal wie bedoeld wordt. Ze halen banklicenties in Europa en gaan klanten die ze al aan zich gebonden hebben nog meer aan zich binden door een betere rente op een spaarrekening te bieden. Nog even en alle functies voor de particuliere klant worden aangeboden. Maar het levensgrote gevaar dat ontstaat is dat er een bankrun volgt op de bestaande (systeem)banken. Dit gevaar kan leiden tot het drastisch afkalven van het aantal particuliere klanten van banken. Gezegd mag worden dat ze daar wellicht niet vet van worden, maar toch, als al die klanten met hun rekeningen voor betalen, sparen en beleggen, verkassen en in het kielzog de verzekeringen en hypotheken, dan blijft er een kleine zakenbank over.

Gaat PSD2 de banken hierbij helpen? Welnu, in het geheel niet. De Big-Tech bedrijven hebben maling aan die regel, want ze hebben die wijsheid niet nodig. De data die ze hebben geeft genoeg info de klant op basis van zijn koop-, en straks ook nog betaalgedrag, perfecte aanbiedingen te kunnen doen. En het gedoe over “PSD2-me-not” kunnen ze gewoon negeren, want die klant is waarschijnlijk op een andere manier al klant van de Big-Tech.

No more Too big too Fail!

No more too big to fail!

 

Banking must change! Since the crisis in 2008 we have been talking about it. But no real changes were made. We only created more financial control on banks (by Basel). Government bought the banks an now they are selling the shares again because the stock markets are growing again Risks are over, back to the old situation, banks and their grey suits are happy. But that’s not a solution, it’s just waiting for the next crisis, the next bail-out and we “the taxpayers” have to help banks again. They are too big to fail again.

 

“So what’s it gonna be boy?” As Arno Boot from Sustainable Finance Lab says we have to arrange measures that when a bank seems to fail  savings of their customers must be save by creating a subsidiary within banks for the savings of their customers also known as ” the taxpayer”. All the accounts and saving go to a kind of national bank for the time being and that (national) bank controls the savings and payments part of the bank that’s going to fail. The risky and business parts of the bank with shareholders can go bankrupt, while all the financial processing across bank accounts can continue under control of the national bank or a temporarily deposit or guardian bank. So first step should be the unlocking of the payments process within banks and move this to an external organisation like Adyen or create a national or international (European) platform under control of national bank or ECB. By doing this or something similar we reach a moment that banks are no longer too big to fail, because the payments process was made external and the savings part  is secured under control by the national bank.

 

In the meantime banks can improve their business. At the moment saving of you and me are used by the bank to invest in shares of companies they choose (and which you might not do, because you don’t like the goal of that organization).  So banks could start by creating more tranaparency in this process and ask for your input. Also the level of risk must be the one you choose with more options for green and social benefit. In combination with the guarantee on our saving till 100K this can be a good start for new business.

 

Besides this the business part of the bank can start her own new activities with attracting new capital for new investment with normal risk for shareholders without using savings of customers. This also can define some risk levels which companies or the bank can choose, but when it fails only this business part of the bank will go down and the savings of our money is and remains save.

 

Hopefully banks see or feel the need to start this process of unlocking savings and payments so that the business banks become a normal business no longer too big to fail.